• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Nata Mesarović

Nata Mesarović

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, predsednik Visokog saveta sudstva

Saziv VSS-a: 
Prvi sastav Visokog saveta sudstva