• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Ivan Jovičić

sudija Ivan Jovičić
Ivan Jovičić

Sudija. Rođen je u Guči, gde je završo i osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1989. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit položo je 1992. godine.

Radni odnos zasnovao 1990. godine kao sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Guči, a nakon polaganja pravosudnog ispita radi na mestu stručnog saradnika, odnosno sudijskog pomoćnika.

Izabran je 1996. godine za sudiju Opštinskog suda u Guči, gde je postupao u parničnoj materiji. Odlukom Skupštine Republike Srbije 2001. godine imenovan je za predsednika Opštinskog suda u Guči. Funkciju predsednika je obavljao u jednom mandatu i za to vreme je pored poslova sudske uprave postupao i u krivičnoj i izvršnoj materiji.

Od 2006. godine ponovo je sudija Opštinskog suda u Guči, gde postupa u parničnoj i krivičnoj materiji, sve do 2009. godine kada je izabran za sudiju Višeg suda u Beogradu. U Višem sudu u Beogradu je radio u prvostepenom građanskom odeljenjnu, a od 2010. godine i u drugostepenom građanskom odeljenju.

Odlukom predsednika Visokoga saveta sudstva iz 2011. godine biva imenovan za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Kragujevcu. Tu funkciju je obavljao sve do 2013. od kada ponovo postupa kao sudija Višeg suda u Beogradu u prvostepenoj građanskoj materiji.

Saziv VSS-a: 
Treći sastav Visokog saveta sudstva