• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Branka Bančević

Branka Bančević
Branka Bančević

Sudija. Rođena 1955. Pravni fakultetu završila u Novom Sadu.

Po završenim studijama na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, od 1977. godine do novembra 1979. godine radila kao pripravnik u Opštinskom javnom pravobranilaštvu u Sremskoj Mitrovici a nakon položenog pravosudnog ispita 1978. godine, kao zamenik Opštinskog javnog pravobranioca u Sremskoj Mitrovici.
 
Od 1979. godine do 1987. godine radila kao sudija Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici, a od 1995. godine do 31.12.2009. godine kao sudija Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici, nakon čega je radila kao predsednik Okružnog suda od juna 2001. godine do juna 2006. godine. 01.01.2010. godine izabrana za sudiju Apelacionog suda u Novom Sadu, predsednik je Krivičnog odeljenja i prvi zamenik v.f. predsednika ovog suda. 
 
Pored obavljanja sudijskih poslova, od 2001. godine istovremeno bila angažovana i kao predavač od strane Društva sudija Srbije, Pravosudnog centra, OEBS-a i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, u oblastima krivično-procesnog prava, krivično-materijalnog prava, trgovine ljudima i sporazuma o priznanju krivice, a sada je član komisije za obuku sudija i predavač Pravosudne akademije.

Saziv VSS-a: 
Drugi sastav Visokog saveta sudstva