• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Boško Ristić

Boško Ristić

Predsednik Odbora za pravosuđe i upravu Narodne skupštine Republike Srbije

Saziv VSS-a: 
Prvi sastav Visokog saveta sudstva