• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Članovi

Dragomir Milojević

Dragomir Milojević

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, predsednik Visokog saveta sudstva.

Detaljnije
Petar Petrović

Petar Petrović

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije.

Detaljnije
Branislava Goravica

Branislava Goravica

Sudija. Rođena u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1982. godine sa prosečnom ocenom 9,66

Detaljnije
sudija Slavica Milošević Gazivoda

Slavica Milošević Gazivoda

Sudija. Rođena je u Beogradu 1961. godine. Udata je i majka troje dece. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Beogradu. Diplomirala je 1986. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit položila je 1987. godine.

Detaljnije
sudija Ivan Jovičić

Ivan Jovičić

Sudija. Rođen je u Guči, gde je završo i osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1989. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit položo je 1992. godine.

Detaljnije

Nela Kuburović

Ministar pravde Republike Srbije.

Detaljnije
sudija Savo Đurđić

Savo Đurđić

Sudija. Rođen 1957. godine u Tuzli. Pravni fakultet završio u Beogradu, 1981. godine.
Prvo zaposlenje: sekretar ŠOMO „D. Jenko“ u Beogradu-Rakovica. Pravosudni ispit položio 1984. godine u Beogradu.

Detaljnije

Aleksandar Pantić

Sudija. Rođen je 1959. godine u Kosovskoj Mitrovici. Oženjen. Otac dvoje dece. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Nišu, gde je 1982. godine i diplomirao na Pravnom fakultetu.

Detaljnije
sudija Matija Radojičić

Matija Radojičić

Sudija. Rođen u Valjevu. Završio Devetu beogradsku gimnaziju i Zemunsku gimnaziju. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1993. godine. Pravosudni ispit položio u oktobru 1995. godine.

Detaljnije

Ranko Keča

Profesor pravnog fakulteta. Rođen je 1950. u Mostaru.

Diplomirao je 1974. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Na istom fakultetu je magistrirao 1980. godine, odbranivši rad „Sudsko poravnanje“.

Detaljnije