• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Basic Court in Kraljevo

Serbia
Address: 
Kraljevo, Pljakina 4
Phone: 
036/334-552, 311-872
Fax: 
036/331-828
Jurisdiction: 
General
Population: 
151 886
 1. Aleksić Snežana
 2. Gočanin Biljana
 3. Davidović Verica
 4. Despotović Kristina
 5. Dobić Svetlana
 6. Đorđević Zlata, court president
 7. Đukić Srđan
 8. Erac Predrag
 9. Jovanović Svetlana
 10. Kovačević Ana
 11. Kovačević Marina
 12. Krstić Gordana
 13. Maričić Radika
 14. Milovanović Slavica
 15. Mišković Violeta
 16. Popović Bojana
 17. Radosavljević Zorica
 18. Sakić Žukovski Ana
 19. Sakos Slavica
 20. Simović Branislav
 21. Spasić Vesna
 22. Stanišić Ljiljana
 23. Stanišić Mirjana
 24. Tmušić Dušica
 25. Urošević Dragan