• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Basic Court in Šabac

Serbia
Address: 
Šabac, Karađorđeva 25
Phone: 
015/354-614
Fax: 
015/354-615
Jurisdiction: 
General
Population: 
174 672
 1. Bajunović Gordana
 2. Božić Slavica
 3. Dimitrijević Svetlana
 4. Dražić Radenka
 5. Zarijević Dragana
 6. Ivanović Marija
 7. Ilić Lazić Nevena
 8. Ilić Tatjana
 9. Isaković Vera
 10. Isaković Milica
 11. Jakovljević Dragan
 12. Jovanović Slađana
 13. Kulezić Biljana
 14. Lukić Aleksandra
 15. Lukić Živoslav
 16. Ljubanić Radiša
 17. Maksić Danijela
 18. Maletić Milorad, predsednik suda
 19. Marković Bisera
 20. Marković Sanja
 21. Martinović Ružica
 22. Mijatović Radenka
 23. Milutinović Slavica
 24. Mitrović Ivan
 25. Mihailović Mirjana
 26. Mraović Biljana
 27. Mršić Dragica
 28. Pajtić Mirjana
 29. Parmarković Katarina
 30. Ralić Leposava
 31. Reljanović Biljana
 32. Ružić Biljana
 33. Savić Dragoslav
 34. Savić Zoran
 35. Stanićević Dragana
 36. Todorović Vesna
 37. Ćetković Radosav
 38. Filipović Dragana
 39. Šašić Biljana
 40. Šušnjević Radivoje