• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Conferences archive

Високи савет судства је на седници одржаној 14. фебруара 2017. године утврдио ЈЕДИНСТВЕНУ БАЗУ ПИТАЊА ЗА ПИСАНИ ТЕСТ, на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира на судијску функцију, а у складу са Правилником о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира.

Питања су урађена по следећим областима:

-       област грађанског права

-       област кривичног права

-       област управног права

-       област привредног права

-       област прекршајног права и

-       области заштите људских права и слобода

Високи савет судства одржаће седницу отворену за јавност у среду 24. јуна 2015. године у 09,00 часова у библиотеци Високог савета судства (Ресавска 42).

Високи савет судства одржаће седницу отворену за јавност у четвртак 12. фебруара 2015. године у 13,00 часова у библиотеци Високог савета судства (Ресавска 42).

Прва редовна седница Високог савета судства - дневни ред

О заказаној седници и предложеном дневном реду обавештени су:
Председник републике - Информација Председнику Републике
Председник Народне скупштине - Информација Председнику Скупштине Републике Србије