• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Архива саопштења - 2014 година

9.
Dec.
2014.

Избор судија у Виши суд у Смедереву

3.
Dec.
2014.

Полагање заклетве судија које су први пут изабране

13.
Nov.
2014.

Предлог кандидата за судије за Први основни суд у Београду

4.
Nov.
2014.

Оглас за именовање судија поротника у судовима у Републици Србији

31.
Oct.
2014.

Објављен Закон о измени Закона о судијама

29.
Oct.
2014.

Мишљење Венецијанске комисије на Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства

21.
Oct.
2014.

Избор судија у Виши суд у Београду

21.
Oct.
2014.

Избор судија у Привредни суд у Београду

14.
Oct.
2014.

Оглас за попуну упражњених судијских места

30.
Sep.
2014.

Предлог кандидата Народној скупштини за избор председника у судовима

Pages