• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Аppellate Court in Kragujevac

Serbia
Address: 
Kragujevac, Trg Vojvode Radomira Putnika 4
Phone: 
034/334-342, 336-414, 307-600
Fax: 
034/332-028
Jurisdiction: 
General
Population: 
1 707 087
 1. Arnaut Grozda
 2. Blanuša Aleksandar
 3. Bojović Olivera
 4. Bošković Katarina
 5. Branković Svetlana
 6. Veljović Esad
 7. Vidanović Suzana
 8. Vidić Nadežda
 9. Vojinović Mirjana
 10. Vukanović Jasminka
 11. Vuković Ljubodrag
 12. Vučićević Aco
 13. Damjanović Dubravka, court president
 14. Dimitrijević Vesna
 15. Đurđević Ružica
 16. Živković Dušica
 17. Zindović Dr Ilija
 18. Ilić Marina
 19. Jovanović Jasmina
 20. Kandić Tatjana
 21. Leković Dragan
 22. Lukić Dejan
 23. Marković Marija
 24. Milenković Milevka
 25. Miloradović Simonida
 26. Mišić Tatjana
 27. Nestorović Zlata
 28. Nikolić Biljana
 29. Nikolić Radmila
 30. Pavlović Miloš
 31. Pavlović Nedeljković Tanja
 32. Peković Olga
 33. Petković Marija
 34. Petrović Nataša
 35. Pešić Bojan
 36. Ristić Smiljana
 37. Simić Mirjana
 38. Simović Jasmina
 39. Sparić Radoman
 40. Spasić Ana
 41. Sretović Dragana
 42. Stanković Mirjana
 43. Stevanović Žarko
 44. Stevanović Nataša
 45. Suljović Izet
 46. Terzić Rosa
 47. Tomić Miroljub
 48. Tošić Gordana
 49. Ćetenović Ljubinko
 50. Čolović Suzana