• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Basic Court in Novi Sad

Serbia
Address: 
Novi Sad, ul. Sutjeska br. 3
Phone: 
021/4876-360, 4876-390
Fax: 
021/451-071
Jurisdiction: 
General
Population: 
442 913
 1. Adamek Rastislav
 2. Batalo Ljiljana
 3. Bašić Branislav
 4. Bašić Tamara
 5. Beljkaš Ana
 6. Berak Sanja
 7. Božović Bojan
 8. Buljević Jadranka
 9. Vemić Daniela
 10. Vicković Mirjana
 11. Vojinović Nataša
 12. Vojnović Jelena
 13. Vranješević Tovilović Jelena
 14. Vujić Bojana
 15. Vujičić Biljana
 16. Vujičić Marić Vera
 17. Vujović Katarina
 18. Gavanski Sandra
 19. Gavrić Jasmina
 20. Gajinov Milka
 21. Garčev Vaščić Ružica
 22. Gazivoda Anđelka
 23. Glavaški Gordana
 24. Gojković Sanja
 25. Gruber Ana
 26. Grubor Jelena
 27. Dakić Dušan
 28. Debeljački Branislava
 29. Dušić Vesna
 30. Đačić Koviljka
 31. Đurić Milica
 32. Eremin Đorđević Vesna
 33. Žarković Tatjana
 34. Živković Zoran
 35. Ivanić Jankulov Milanka
 36. Ivković Vladimir
 37. Jakovljević Tijana
 38. Josifović Ivana
 39. Kekić Ljubinka
 40. Keser Gordana
 41. Keser Zoran
 42. Knežević Dubravka
 43. Knežević Milan
 44. Kozlina Marija
 45. Kozomora Danijela
 46. Kosovac Branka
 47. Kucurac Tamara
 48. Kušlić Prdić Tatjana
 49. Latinović Gordana
 50. Lepotić Biljana
 51. Lukić Nikolić Aleksandra
 52. Majer Branka
 53. Maletin Radenko
 54. Maričić Vesna
 55. Marković Mirjana
 56. Matanić Rada
 57. Medan Dragica
 58. Milekić Zora
 59. Milišić Vera
 60. Milić Žabaljac Slobodanka
 61. Milovan Petrović
 62. Milošević Olgica
 63. Mitrović Dragana
 64. Mihajlović Gordana
 65. Musić Aleksandra
 66. Mutibarić Dragan
 67. Naumov Tatjana
 68. Nadrqanski Siniša
 69. Neatnica Dejan
 70. Nikolić Nataša
 71. Nikolić Snežana
 72. Nikolčić Mirela
 73. Nonin Milenko
 74. Ovcin Prvoslav
 75. Pavlov Stevan
 76. Pakledinac Tatjana
 77. Panić Aleksandar
 78. Pap Monika
 79. Pavlović Jelena
 80. Pejović Dragana
 81. Pemac Jakubec Tatjana
 82. Perić Sanja
 83. Perišić Branislava
 84. Petrović Nevena
 85. Petrović Ukropina Snežana
 86. Popović Branka
 87. Popović Radmila
 88. Pupović Srđan
 89. Radmilo Maletin Ljiljana
 90. Radovanović Đorđe
 91. Radovanović Ljiljana
 92. Raković Sanja
 93. Ris Sosa Maja
 94. Ristić Lemić Nataša
 95. Rodić Mirjana
 96. Rončević Ksenija
 97. Ruskovski Dorghazi Leona
 98. Savić Srđan
 99. Stamenić Ana
 100. Stanković Branka
 101. Stanojević Anđelka, president
 102. Strezoski Ksenija
 103. Tadić Biljana
 104. Tot Timea
 105. Travar Jovanka
 106. Carević Ružica
 107. Čeman Ljubinka
 108. Štula Radomir