• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Предлог кандидата за Привредни суд у Нишу

01
Мар
2017

Високи савет судства је на седници одржаној 28. фебруара 2017. године донео Одлуку о предлогу  кандидата за судијe који се први пут бирају на судијску функцију у Привредни суд у Нишу.

Предложени кандидати:

  1. Ђорић Вујачић Јелена, корисник почетне обуке на Правосудној академији;
  2. Милиновић Драгана, судијски помоћник у Привредном суду у Нишу;
  3. Николић Јелена, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу.

Високи савет судства је  15. априла 2016. године огласио избор судија у Привредном суду у Нишу.