• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

САОПШТЕЊЕ

27
Јан
2014

Комисија Високог савета судства од 29. до 30. јануара 2014. године, обавиће разговор са кандидатима који су поднели пријаве на оглас за избор председника виших судова у Републици Србији.
 
Разговори се обављају у просторијама Високог савета судства у Београду, Ресавска 42.
 
Високи савет судства је 20. децембра 2013. године огласио избор председника виших судова у Републици Србији и председника Апелационог суда у Новом Саду.
 
Списак кандидата са тачно одређеним датумом и временом разговора са комисијoм објављен је на интернет страници Високог савета судства.