• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ

27
Јан
2014

Комисија Високог савета судства од 29. до 30. јануара 2014. године, обавиће разговор са кандидатима који су поднели пријаве на оглас за избор председника виших судова у Републици Србији.
 
Разговори се обављају у просторијама Високог савета судства у Београду, Ресавска 42.
 
Високи савет судства је 20. децембра 2013. године огласио избор председника виших судова у Републици Србији и председника Апелационог суда у Новом Саду.
 
Списак кандидата са тачно одређеним датумом и временом разговора са комисијoм објављен је на интернет страници Високог савета судства.