• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Високог савета судства поводом текста из материјала Друштва судија Србије са конференције која је одржана 02.03.2011. године

02
Мар
2011

Високи савет судства нема сазнања да је било ко вршио притисак да судије на изборима за стални састав Високог савета судства из реда судија гласају или не гласају, а то свакако нису чинили чланови Савета. 

Предмети по жалбама неизабраних судија су пред Уставним судом Србије. Високи савет судства није успоравао процес расправа, напротив представници Високог савета судства су активно учествовали у јавним расправама пред тим судом. 

Све остале примедбе које су наведене у поменутом материјалу су законска решења а Високи савет судства само спроводи Устав и законе. 

Високи савет судства подржава рад струковних удружења, и необјашњив је позив да се не учествује у изборима ако се дуже од годину дана тражи преиспитивање одлука неизабраних судија од новог састава Високог савета судства. 

Нетачна је информација да је Зорица Стојковић шеф кабинета председника Врховног касационог суда. Зорица Стојковић је распоређена на радно место судског помоћника у звању саветник Врховног касационог суда. Врховни касациони суд је расписао јавни оглас за попуну радних места по положају који је објављен у Службеном гласнику 08.12.2010. године, комисија још није завршила поступак. За радно место шефа кабинета потребни су одређени услови, а Зорица Стојковић је фактички без одлуке распоређена да обавља ове послове до окончања огласа јер је било неопходно да неко обавља те послове, па је одлучено да то чини судијски помоћник који већ ради у Врховном касационом суду а Зорица Стојковић је дуги низ година саветник Врховног суда Србије