• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Протокол о спровођењу Пројекта „Јачање Високог савета судства“

30
Дец
2011

Високи савет судства и International Management Group (ИМГ) потписали су Протокол о спровођењу Пројекта „Јачање Високог савета судства“ у оквиру програма „Унапређење доступности правде у Србији“.

Протокол су потписали Ната Месаровић, председница Високог савета судства и Dino Bicciato, генерални директор ИМГ.

Активности обухваћене пројектом усмерене су на јачање капацитета кадрова, развој софтвера, грађевинске радове и набавке одговарајуће опреме.

Спровођење програма ће трајати до децембра 2013. године.

У оквиру пројектне компоненте „Унапређење рада судова и доступности правде“ ради се на реновирању судова, на стандардизацији изгледа суда при улазном делу, судницама и писарницама, посебно се ставља акценат на прилазима за инвалиде.

Судови који су обухваћени пројектом су: Основни суд у Лесковцу, Основни и Виши суд у Пироту, Основни и Виши суд у Нишу, Основни суд у Ужицу и Виши суд у Врању.

Почетком 2012. године планирана је посета председнице Високог савета судства Нате Месаровић наведеним судовима.