• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

04
Јун
2019

Предлог одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, од 04.06.2019. године