• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Одлука о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску ф-ју у Прекршајни суд у Панчеву

11
Јун
2019

Високи савет судства на седници одржаној 11. јуна 2019. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“ број 8/19 од 8. фебруара 2019. године , донео је:

Одлука о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску ф-ју у Прекршајни суд у Панчеву:

  1. Маја Биљић, саветник Прекршајног апелационог суда
  2. Ана Бутулија, самостални саветник у Административној канцеларији Високог савета судства