• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Предлог одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију од 01. октобра 2018.