• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Оглас за избор председника судова - "Сл. Гласник РС" бр. 18/19 од 15. марта 2019. године

2019-04-01

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу члана 47, а у вези са чланом 80. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17) и члана 10.  Правилника о критеријумима и мерилима за оцену  стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени гласник РС”, брoj 94/16), оглашава избор председника за:

 

                       Назив суда

                             I  

    -  Апелациони суд у Новом Саду             

                             II

1.

 Виши суд у Ваљеву

2.

 Виши суд у Зајечару

3.

 Виши суд у Зрењанину

4.

 Виши суд у Јагодини

5.

 Виши суд у Крагујевцу

6.

 Виши суд у Краљеву

7.

 Виши суд у Крушевцу

8.

 Виши суд у Лесковцу

9.

 Виши суд у Неготину

10.

 Виши суд у Нишу

11.

 Виши суд у Новом Пазару

12.

 Виши суд у Новом Саду

13.

 Виши суд у Пожаревцу

14.

 Виши суд у Смедереву

15.

 Виши суд у Сомбору

16.

 Виши суд у Сремској Митровици

17.

 Виши суд у Суботици

18.

 Виши суд у Ужицу

19.

 Виши суд у Чачку

20.

 Виши суд у Шапцу

                                 III                         

1.

 Основни суд у Алексинцу

2.

 Основни суд у Аранђеловцу

3.

 Основни суд у Бачкој Паланци

4.

 Основни суд у Бечеју

5.

 Основни суд у Бору

6.

 Основни суд у Брусу

7.

 Основни суд у Великој Плани

8.

 Основни суд у Великом Градишту

9.

 Основни суд у Врању

10.

 Основни суд у Врбасу

11.

 Основни суд у Вршцу

12.

 Основни суд у Горњем Милановцу

13.

 Основни суд у Деспотовцу

14.

 Основни суд у Зајечару

15.

 Основни суд у Ивањици

16.

 Основни суд у Кикинди

17.

 Основни суд у Књажевцу

18.

 Основни суд у Крагујевцу

19.

 Основни суд у Краљеву

20.

 Основни суд у Куршумлији

21.

 Основни суд у Лазаревцу

22.

 Основни суд у Лесковцу

23.

 Основни суд у Лозници

24.

 Основни суд у Мајданпеку

25.

 Основни суд у Мионици

26.

 Основни суд у Младеновцу

27.

 Основни суд у Неготину

28.

 Основни суд у Нишу

29.

 Основни суд у Обреновцу

30.

 Основни суд у Параћину

31.

 Основни суд у Петровцу на Млави

32.

 Основни суд у Пироту

33.

 Основни суд у Пожаревцу

34.

 Основни суд у Пожеги

35.

 Основни суд у Прибоју

36.

 Основни суд у Пријепољу

37.

 Основни суд у Рашки

38.

 Основни суд у Руми

39.

 Основни суд у Сенти

40.

 Основни суд у Смедереву

41.

 Основни суд у Сремској Митровици

42.

 Основни суд у Старој Пазови

43.

 Основни суд у Суботици

44.

 Основни суд у Трстенику

45.

 Основни суд у Убу

46.

 Основни суд у Ужицу

47.

 Основни суд у Чачку

48.

 Основни суд у Шапцу

                                     IV

1.

 Привредни суд у Ваљеву

2.

 Привредни суд у Зајечару

3.

 Привредни суд у Зрењанину

4.

 Привредни суд у Крагујевцу

5.

 Привредни суд у Краљеву

6.

 Привредни суд у Нишу

7.

 Привредни суд у Новом Саду

8.

 Привредни суд у Панчеву

9.

 Привредни суд у Пожаревцу

10.

 Привредни суд у Сремској Митровици

11.

 Привредни суд у Суботици

12.

 Привредни суд у Ужицу

                                  V

1.

Прекршајни суд у Аранђеловцу

2.

Прекршајни суд у Бачкој Паланци

3.

Прекршајни суд у Београду

4.

Прекршајни суд у Бечеју

5.

Прекршајни суд у Ваљеву

6.

Прекршајни суд у Врању

7.

Прекршајни суд у Вршцу

8.

Прекршајни суд у Горњем Милановцу

9.

Прекршајни суд у Зајечару

10.

Прекршајни суд у Зрењанину

11.

Прекршајни суд у Кикинди

12.

Прекршајни суд у Крагујевцу

13.

Прекршајни суд у Краљеву

14.

Прекршајни суд у Лазаревцу

15.

Прекршајни суд у Лесковцу

16.

Прекршајни суд у Младеновцу

17.

Прекршајни суд у Новом Пазару

18.

Прекршајни суд у Новом Саду

19.

Прекршајни суд у Параћину

20.

Прекршајни суд у Пироту

21.

Прекршајни суд у Пожаревцу

22.

Прекршајни суд у Пожеги

23.

Прекршајни суд у Прешеву

24.

Прекршајни суд у Пријепољу

25.

Прекршајни суд у Прокупљу

26.

Прекршајни суд у Рашки

27.

Прекршајни суд у Руми

28.

Прекршајни суд у Сенти

29.

Прекршајни суд у Сјеници

30.

Прекршајни суд у Смедереву

31.

Прекршајни суд у Сомбору

32.

Прекршајни суд у Сремској Митровици

33.

Прекршајни суд у Суботици

34.

Прекршајни суд у Ужицу

35.

Прекршајни суд у Шапцу

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане чланом 69.  Закона о судијама да поднесу пријаву.

Уз пријаву на оглас потребно је да кандидат достави личну и радну биографију. Кандидат за председника суда доставља и писани програм рада у коме износи своје виђење проблема о функционисању суда, начин решавања проблема и идеје за унапређење рада суда.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.

Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија Високог савета судства ће одбацити закључком.

Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са назнаком: „Оглас за избор председника судова”.

Текст огласа је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 18/19 од 15. марта 2019. године.

Последњи дан за подношење пријава истиче 1. априла 2019. године.