• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Догађаји за новембар 2018.

Новембар 2018.
01
Нов
2018

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане дана 01.11.2018. године

01
Нов
2018

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане дана 01.11.2018. године

06
Нов
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- , II и III и основни суд у Београду, Обреновцу, Младеновцу и Новом Саду, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

07
Нов
2018

Обавештење о разговорима са кандидатима који су конкурисали за председника Привредног суда у Лесковцу, по Огласу број 39/18 од 25.05.2018. године

09
Нов
2018

Одлука Високог савета судства од 01.11.2018. године о предлогу кандидата за председнике судова

09
Нов
2018

Предлог одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију од 01. новембра 2018.

27
Нов
2018

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 26.11.2018. године

27
Нов
2018

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 26.11.2018. године

29
Нов
2018

Предлог одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију од 26. новембра 2018. године