• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Догађаји за октобар 2019.

Октобар 2019.
18
Сеп
2019

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Пироту ("Сл. Гласник РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године)

01
Окт
2019

Претходна листа кандидата за председнике суда - Прекршајни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

02
Окт
2019

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Основни суд у Пироту, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године

04
Окт
2019

Оглас за именовање судија поротника, за мандатни период од пет година.

07
Окт
2019

Списак кандидата са оценом са испита за Основне судове, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. бр. 48/19 од 05.07.2019.

08
Окт
2019

Одлука Високог савета судства о предлогу кандидата за председнике судова

08
Окт
2019

Одлука о избору судија по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“ број 45/19 од 21. јуна 2019. године и ,,Службеном гласнику РС“ број 48/19 од 5. јула 2019. године

16
Окт
2019

Предлог Одлуке о избору председника судова са седнице Високог савета судства од 08.10.2019. године