• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Догађаји за октобар 2018.

Октобар 2018.
12
Сеп
2018

Обавештење о испиту за Управни суд, по Огласу за избор судија Управног суда („Сл. Гласник РС“ бр. 39/18 од 25.05.2018. године)

01
Окт
2018

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 01. октобра 2018. године

01
Окт
2018

Саопштење Високог савета судства о избору 16 судија у Виши суд у Београду

03
Окт
2018

Обавештење о разговорима са кандидатима који су конкурисали за Управни суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 39/2018 од 25.05.2018. године

05
Окт
2018

Резултати испита за Управни суд по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр 39/18 од 25.05.2018. године

05
Окт
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Основни суд у Лесковцу, Прокупљу и Лебану, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

11
Окт
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Прекршајни апелациони суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

16
Окт
2018

Обавештење о одлагању разговора са кандидатима

16
Окт
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Привредни апелациони суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 47/18 од 20.06.2018. године

17
Окт
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Врховни касациони суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 37/18 од 11.05.2018. године

19
Окт
2018

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане дана 19.10.2018. годие

19
Окт
2018

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане дана 19.10.2018. годие