• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Догађаји за октобар 2018.

Октобар 2018.
12
Сеп
2018

Обавештење о испиту за Управни суд, по Огласу за избор судија Управног суда („Сл. Гласник РС“ бр. 39/18 од 25.05.2018. године)

01
Окт
2018

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 01. октобра 2018. године

01
Окт
2018

Саопштење Високог савета судства о избору 16 судија у Виши суд у Београду

03
Окт
2018

Обавештење о разговорима са кандидатима који су конкурисали за Управни суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 39/2018 од 25.05.2018. године

05
Окт
2018

Резултати испита за Управни суд по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр 39/18 од 25.05.2018. године

05
Окт
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Основни суд у Лесковцу, Прокупљу и Лебану, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

11
Окт
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Прекршајни апелациони суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

16
Окт
2018

Обавештење о одлагању разговора са кандидатима

16
Окт
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Привредни апелациони суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 47/18 од 20.06.2018. године

19
Окт
2018

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане дана 19.10.2018. годие

19
Окт
2018

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане дана 19.10.2018. годие

19
Окт
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Основни суд у Сомбору, Врбасу, Руми и Лозници, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

25
Окт
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд – Управни суд , по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 39/18 од 25.05.2018. године

26
Окт
2018

Претходна листа кандидата за председника у Основном суду у Новом Саду и Основном суду у Јагодини, по Огласу Објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 39/2018 од 25.05.2018. године

26
Окт
2018

ИНФОРМАЦИЈА О ПОСТУПКУ РЕДОВНОГ ВРЕДНОВАЊА РАДА СУДИЈА И ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА

29
Окт
2018

Списак кандидата са оценом са испита за Управни суд по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр 39/18 од 25.05.2018. године

31
Окт
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Основни суд у Крагујевцу, Аранђеловцу, Нишу, Ваљеву, Панчеву, Смедереву и Великој Плани, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

10
Окт
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Основни суд у Убу, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

10
Окт
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Прекршајни суд у Београду, Лазаревцу, Новом Саду, Сомбору, Зрењанину, Јагодини и Крушевцу, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године