• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Догађаји за јун 2020.

Јун 2020.
01
Јун
2020

Списак кандидата са оценом са испита за Прекршајни апелациони суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 84/19 од 01.06.2020. године

05
Јун
2020

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 81/20 од 05.06.2020. године

10
Јун
2020

Списак кандидата са оценом са испита за Привредни апелациони суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

11
Јун
2020

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 83/20 од 10. јуна 2020. године

11
Јун
2020

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 83/20 од 10. јуна 2020. године