• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Догађаји за фебруар 2020.

Фебруар 2020.
04
Феб
2020

Оглас за именовање судија поротника, за мандатни период од пет година.

18
Феб
2020

Полагање заклетве судија који су први пут изабрани на судијску функцију

24
Феб
2020

ОБАВЕШТЕЊЕ - Разговори са кандидатима за именовање за заменика Дисциплинског тужиоца