• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Догађаји за фебруар 2019.

Фебруар 2019.
24
Јан
2019

Обавештење о испиту за Врховни касациони суд, по Огласу за избор судија Врховног касационог суда („Сл. Гласник РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године)

04
Феб
2019

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА

07
Феб
2019

Списак кандидата са оценом са испита за Врховни касациони суд по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

12
Феб
2019

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - Службени гласник РС”, број 8/19 од 8. фебруара 2019. године

20
Феб
2019

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - Службени гласник РС”, број 11/19 од 20. фебруара 2019. године

26
Феб
2019

Полагање заклетве судија који су први пут изабрани на судијску функцију

26
Феб
2019

МИШЉЕЊЕ, ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА НА РАДНИ ТЕКСТ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ПРАВОСУЂА ЗА ПЕРИОД ОД 2019 -2024. ГОДИНЕ