• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Апелационим судовима („Сл. Гласник РС“ бр. 11/19 од 20.02.2019. године)