• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Privredne sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine i u "Sl. Glasniku RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine

22
Apr
2019

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je konačne liste kandidata sa ocenom sa ispita za Privredni sud u Užicu po Oglasu objavljenom  u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine, i Privredni sud u Kragujevcu i Zaječaru po Oglasu objavljenom  u "Sl. Glasniku RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine,  koje objavljuje dana 22.04.2019. godine na svojoj internet stranici u 12:40 časova