• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

SAOPŠTENJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA

25
Dec
2018

Visoki savet sudstva na sednici održanoj dana 18.12.2018. godine, razmatrao je zahteve nekoliko sudova (Upravnog suda, Višeg suda u Pančevu, Osnovnog suda u Zaječaru) da se oglasi povodom učestalog komentarisanja sudskih odluka i postupaka i  zaključio da učesnici u sudskim postupcima imaju pravo da i javno izraze nezadovoljstvo tokom sudskog postupka, kao i sadržinom donete odluke. Predstavnici sredstava informisanja imaju i dužnost da građane informišu o radu sudova i odlukama za koje je javnost zainteresovana. Međutim, zloupotreba ovih prava je nedopustiva. Stoga najoštrije osuđujemo javne uvrede i napade na sudije i članove njihovih porodica, kao i svaki vid pritiska na njihovu nezavisnost u radu.

Iako je Visoki savet sudstva više puta pozivao sve učesnike u javnom životu da se uzdrže od izjava kojima se podriva poverenje u sudsku vlast, svedoci smo skoro svakodnevnih izjava, nosilaca javnih funkcija kojima se javni položaj koristi za uticaj na tok i ishod sudskog postupka.

Visoki savet sudstva podseća da su radi čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda svi državni organi i funkcioneri dužni da svojim ponašanjem održavaju poverenje u nezavisnost sudova i sudija. Stoga Visoki savet sudstva posebno osuđuje izjave pomoćnika ministra pravde, gospodina Čedomira Backovića, koje su zlonamerne i imaju uvredljiv ton ne samo u odnosu na pojedine sudije, nego u odnosu na pravosuđe u celini.