• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Obaveštenje o datumu razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnim sudovima ("Sl. Glasnik RS" 8/2019 od 08.02.2019. godine)

22
Apr
2019

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate, koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Prekršajnim sudovima u Bačkoj Palanci, Zaječaru, Kruševcu, Nišu, Pančevu, Pirotu, Rumi i Čačku objavljen u "Sl. Glasniku RS" 8/2019 od 08.02.2019. godine, a koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama, da će se razgovor sa njima obaviti u prostorijama Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42 u Beogradu, a prema spiskovima i rasporedu koji je dat u prilogu.