• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

ЈЕДИНСТВЕНА БАЗА ПИТАЊА ЗА ПИСАНИ ТЕСТ

17
Феб
2017

Високи савет судства је на седници одржаној 14. фебруара 2017. године утврдио ЈЕДИНСТВЕНУ БАЗУ ПИТАЊА ЗА ПИСАНИ ТЕСТ, на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира на судијску функцију, а у складу са Правилником о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира.

Питања су урађена по следећим областима:

-       област грађанског права

-       област кривичног права

-       област управног права

-       област привредног права

-       област прекршајног права и

-       области заштите људских права и слобода.