• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Нови изборни члан Високог савета судства из реда судија ступио на функцију у Савет

02
Мар
2017

 

На четвртој редовној седници Високог савета судства која је одржана 28. фебруара 2017. године, изборном члану Високог савета судства из реда судија апелационих судова, судији Мирољубу Томићу, утврђен је престанак функције у Савету због истека мандата.

На петој редовној седници Високог савета судства која је одржана 02. марта 2017. године, изборни члан Високог савета судства из реда судија апелационих судова, судија Александар Пантић, ступио је на функцију у Савет и отпочео свој петогодишњи мандат. Истовремено, у складу са чланом 11. став 2. Закона о Високом савету судства, ослобођен је вршења судијске функције за време обаваљања функције у Савету.

·         Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда судија – ослобођен је вршења судијске функције у Апелационом суду у Нишу.