• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

ИЗАБРАНИ ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

20
Мар
2017

На седници која је одржана 14. марта 2017. године, Високи савет судства је, на предлог председника Савета, изабрао Браниславу Горавицу и Ивана Јовичића, изборне чланове Савета из реда судија, за заменике председника Савета.

Одлуком председника Савета, судија Бранислава Горавица одређена је да обавља послове председника Савета, у случају његове одсутности или спречености.

Заменици председника Савета ступају на функцију 15. марта 2017. године.